Dalekosiężne i trafne przewidywanie nie jest zjawiskiem powszechnym, niemniej jednak zdarza się, czego dowodzi przykład Erontransu.