IMG_7096

Polska Unia Transportu to Związek Pracodawców powołany w listopadzie 2014 roku.

PUT zrzeszama pracodawców związanych zawodowo z rynkiem transportu drogowego, spedycji, logistyki, motoryzacji i edukacji transportowej, a także wszystkie inne osoby deklarujące chęć działania na rzecz polskiego transportu drogowego.

Do priorytetów PUT należą: usuwanie barier wzrostu branży, budowanie wzajemnego zaufania i rzetelności branży, wspieranie promocji członków i branży za granicą, wspieranie konkurencyjności polskich firm oraz rozwój edukacji biznesowej i zawodowej.

Mimo niedługiej działalności Polskiej Unii Transportu udało się osiągnąć już zmianę stanowiska Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w sprawie karalności nacisku na osie o DMC 11 ton.

Więcej informacji na: http://uniatransportu.pl/

PUT 700x100 ver2