Czasami praca może być inspiracją do aktywności społecznej. Tak też stało się, wiele lat temu, w służbach mundurowych.  Zobacz pasjonatów, którzy spędzają wolny czas w siodłach swoich dwukołowych rumaków.