Grupa CARGO wprowadziła jedyny w Polsce system integracji nowoczesnych urządzeń telemetrii oraz istniejącej infrastruktury Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w celu jego automatyzacji. To autorskie rozwiązanie cechuje niezwykła innowacyjność, co pozwoliło wprowadzić na rynek, niepowtarzalne gdzie indziej, usługi edukacyjne dla kierowców. Ich jakość została podniesiona na niezwykle wysoki poziom, zyskała też dokładność i efektywność prowadzonych szkoleń. System zapewnia stały monitoring poszczególnych pojazdów i łączność z kursantem, dając możliwość automatycznego komunikowania ćwiczącemu, jakie jego zachowania są niezbędne dla prawidłowego przebiegu nauki. Z kolei precyzyjne pozycjonowanie pojazdu szkoleniowego jest podstawą wręcz idealnej koordynacji działania poszczególnych systemów, zainstalowanych na autodromie, takich jak szarpak, nawadnianie płyty poślizgowej, czy sygnalizator nagłego hamowania.

Dzięki najnowszej technologii Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Grupy CARGO stwarza jeszcze lepsze warunki organizowania między innymi zapowiadanych obowiązkowych kursów dla kierowców młodych stażem, szkoleń dla kierowców zawodowych czy też kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Zwiększono też możliwości organizacji szkoleń dla kierowców zainteresowanych podniesieniem kompetencji w jeździe defensywnej czy też jazdy ekonomicznej. Jednym ze skutków automatyzacji jest wyższy poziom kontroli uczestników szkoleń. Instruktorzy otrzymują szczegółowe informacje odnośnie błędów, popełnianych przez szkolonych, a dodatkowo zarówno prowadzący zajęcia, jak i ich uczestnicy mają możliwość obserwowania swoich wyników w trybie online i offline, co daje sposobność do omawiania najczęściej występujących problemów. Zyskuje na tym wyrabianie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków, a w efekcie wzrośnie bezpieczeństwo ruchu drogowego, bo dobrze wyszkolony kursant to odpowiedzialny kierowca.

Projekt Opracowanie innowacyjnej integracji nowoczesnych urządzeń telemetrii oraz infrastruktury w celu automatyzacji Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy realizowanego przez GRUPĘ CARGO Sp. z o.o. Sp. k. dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegonna lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

aktualne logotypu unijne