Informujemy, że w dniu 4 maja 2017 r. w godzinach południowych, w związku z remontem autostrady A4 w woj. opolskim, nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu węzła „Krapkowice”.

W momencie zamknięcia węzła uruchomiony zostanie objazd dla ruchu lokalnego (opolskiego), który przebiegał będzie drogami wojewódzkimi 409 i 423 oraz drogą krajową 45. Trasa objazdów dostępna jest na stronie internetowej opolskiego Oddziału GDDKiA (www.gddkia.gov.pl zakładka „Oddziały”).

Użytkownikom pragnącym zjechać z autostrady w okolicach Krapkowic lub wjechać na autostradę od strony Krapkowic zaleca się skorzystanie z Węzła „Opole Południe”.

Remont A4 w woj. opolskim w 2017 roku (podstawowe informacje):

Remont na A4Remont obejmuje jezdnię autostrady A4 w kierunku Katowic od okolic węzła „Opole Południe” do okolic węzła „Krapkowice” wraz z węzłem „Krapkowice”. Łącznie jest to około 14,4 km jezdni (od km 242+300 do km 256+740) oraz około 1,9 km jezdni na węźle, co w sumie daje 16,38 km łącznej długości remontowanej nawierzchni.

Remont polega na wymianie dwóch warstw jezdni (wiążącej i ścieralnej), wymianie elementów odwodnienia oraz wymianie barier betonowych na węzłach: „Opole Południe” i „Krapkowice”.

Remont autostrady odbywa się w dwóch etapach:

  1. etap 7,5 km (od Odry do węzła „Krapkowice” wraz z węzłem)

  2. etap 8,5 km (od węzła „Opole Południe” do Odry wraz z mostem)

Każdy z etapów potrwa od 5 do 6 tygodni.

Zakończenie remontu przewidywane jest w połowie października z przerwą wakacyjna. Jeżeli jednak pogoda pozwoli, wykonawca deklaruje, że prace mogą się zakończyć do połowy lipca, co pozwoli uniknąć kontynuacji robót po wakacjach.

GDDKiA w celu zminimalizowania uciążliwości zapewnia dokładną informację dla użytkowników o warunkach ruchu, która jest wyświetlana na trasie autostrady na znakach zmiennej treści oraz mobilnych urządzeniach informacyjnych. Wprowadzono dodatkowe oznakowanie o zalecanej tak zwanej „jeździe na suwak”, co powinno poprawić płynność ruchu na zwężeniu.

Na odcinku remontowanym co 1 kilometr zostały rozlokowane oznakowane punkty poboru wody pitnej, a na odcinkach tworzenia się zatorów na początku i na końcu robót rozmieszczone są po 3 przenośne toalety (ulokowane co 2 kilometry).

źródło: GDDKiA

Zobacz także