Kurtuazyjnie przypominamy o jednym, bardzo ważnym zapisie w regulaminie Master Truck Show, którego to zgadzacie się przestrzegać zapisując się na Zlot:

Zakazane jest używanie sygnałów dźwiękowych zainstalowanych na lub wewnątrz pojazdów znajdujących się na terenie lotniska. Odpowiedzialnym za przestrzeganie tego przepisu jest uczestnik, który przyjechał danym pojazdem na Imprezę. W przypadku łamania tego zakazu, uczestnik wyraża zgodę na uniemożliwienie działania instalacji elektrycznopneumatycznej w jego pojeździe przez Służby Porządkowe oraz na usunięcie z imprezy na koszt uczestnika. Złamanie zakazu będzie karane mandatami karnymi wystawianymi przez Policję. Pojazd zdyskwalifikowany zostanie również z konkursów Master Truck. (Dział VI. VI. ZASADY ORGANIZACYJNE I
PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY, pkt 5f);

Nie zapominajcie, że Zlot jest współorganizowany przez Policję, miejsce Imprezy jest traktowane jako teren publiczny i obowiązują na nim znaki drogowe, w tym B-29, czyli „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”. Złamanie zakazu wiąże się z ryzykiem otrzymania mandatu karnego oraz punktów karnych.

Szanujmy się nawzajem. Organizujemy dla Was Zlot i chcemy, żebyście się dobrze bawili! Nie wymagamy więcej niż przestrzeganie regulaminu.

Z góry dziękujemy!

Zobacz także