Od 25.05.2017, obowiązuje w Niemczech ustawa, mówiąca o tym, iż kierowca pojazdu ciężarowego ma całkowity zakaz odbierania tygodniowego odpoczynku w kabinie, a parkingi służą jedynie do przerw dziennych. Jednak każdemu z kierowców może wydawać się, że oczywiste jest spanie w pojeździe i jest to rzecz wręcz niezbędna do życia a tymczasem nocleg może się odbyć tylko w miejscach do tego przystosowanych.

przewoznik o koszcie pracy 2

Niemcy tak samo jak Francja czy Belgia mają całkowite prawo do kontrolowania osób prowadzących samochód ciężarowy. Co natomiast dzieje się kiedy kierowca nie wywiąże się z danego obowiązku? Jest karany w postaci wysokiej grzywny, która będzie wynosić 60 euro dla prowadzącego pojazd oraz 180 euro dla właściciela firmy za każdą godzinę nielegalnego odpoczynku.

Taki niemiecki przepis nie ma na celu stwarzania jakichkolwiek problemów, ma natomiast zagwarantować dobre warunki i bezpieczeństwo każdego kierowcy.