Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że rząd przyjął projekt zmian ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zakłada się w nim przede wszystkim zmianę taryfikatora naruszeń. Proponowana maksymalna kara za wszystkie naruszenia dla osoby zarządzającej ma wynosić 5000 zł, a maksimum dla przedsiębiorcy podczas kontroli drogowej sięgnie 15 000 zł. Reportaż ITD - reportaż na 15-to lecie3Taryfikator ma być całkowicie dostosowany do unijnego rozporządzenia 403/2016, będzie więc w nim podział naruszeń na poważne /PN/, bardzo poważne /BPN/ i najpoważniejsze /NN/. Przewidywane są też kary za naruszenia dotychczas nie sankcjonowane przez ITD, na przykład za przekroczenie 10 godzin czasu pracy w porze nocnej, czy brak wpisu w tachografie cyfrowym kraju rozpoczęcia/zakończenia pracy. Uszczegóławia się też przepisy dotyczące kontroli przewoźników i postępowań w sprawie oceny dobrej reputacji. Ważne regulacje dotyczą transportu intermodalnego, między innymi wskazujące, że to wysyłający będzie musiał dostarczyć przewoźnikowi deklarację z prawidłowo określoną masą kontenera lub nadwozia wymiennego, a realizujący transport drogowy będzie musiał okazać taką deklarację na żądanie organu kontroli. Projekt będzie skierowany do Sejmu jako rządowy, a przewidywany termin wejścia w życie większości zmian ustalono na 1 czerwca 2018 roku.
21
Z pełną treścią projektu skierowanego do Rady Ministrów można zapoznać się szczegółowo na stronach Rządowego Centrum Legislacji:
Zmiany w Ustawie:  https://legislacja.rcl.gov.pl/
Zmiany w taryfikatorze (załączniki do ww. Ustawy)  : https://legislacja.rcl.gov.pl