Państwowa Inspekcji Pracy rozpatruje skargi od kierowców, których pracodawcy rozliczają na podstawie „kilometrówek”. Chociaż prawo zabrania uzależniania wypłaty odReportaż cykl Truck Story - Iveco Stralis 9 przejechanychkilometrów, wiele firm nadal stosuje tę praktykę. Prawidłowe wyliczenie wynagrodzenia kierowcy powinno opierać się na zapisach z karty cyfrowej oraz z posiadanych przez niego wykresówek. Na tej podstawie przedsiębiorca jest w stanie określić dokładnie składniki pensji. Chodzi o godziny nadliczbowe, dyżury czy godziny pracy w porze nocnej. Jednocześnie, jak wynika z artykułu 10 rozporządzenia 561/2006/WE, firma transportowa nie może wypłacać zatrudnionym kierowcom żadnych składników wynagrodzenia (nawet w formie premii czy dodatku do wynagrodzenia), uzależnionych od przebytej odległości i/lub ilości przewożonych rzeczy, jeżeli ich stosowanie może zagrażać bezpieczeństwu drogowemu lub zachęcać do naruszeń tej wytycznej. Zasady wynagradzania kierowców są szczegółowo wyjaśnione w rozporządzeniu unijnym i w polskiej ustawie o czasie pracy kierowców. Wynagrodzenie liczone od przejechanych kilometrów, czy wielkości przewożonego ładunku w zagraża bezpieczeństwu na drogach. Kierowca, który ma świadomość, że zarobi więcej, jeśli pokona dłuższą trasę, najprawdopodobniej będzie pracował więcej. Natomiast, w stanie zmęczenia istnieje większe prawdopodobieństwo wypadku.”Kilometrówka” niesie ze sobą również wysokie ryzyko kar finansowych. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 załącznik I punkt 32 tabeli, klasyfikuje tę praktykę jako bardzo poważne naruszenie, co w efekcie może spowodować utratę dobrej reputacji przez przewoźnika. Firma działająca zgodnie z przepisami, zobowiązana jest do stworzenia dokumentacji wewnątrzzakładowej, która określa warunki wypłaty wynagrodzenia oraz premii. Artykuł 104 Kodeksu Pracy wskazuje, że pracodawca zatrudniający na podstawie umowy o pracę 50 lub więcej pracowników, ma obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy, który jest normatywnym dokumentem prawnym w przedsiębiorstwie. Co należy umieścić w regulaminie? Należy określić system czasu pracy kierowcy, przedział czasowy doby niedzielno-świątecznej, długości okresu rozliczeniowego, określenia godzin nocnych, maksymalnej liczby godzin nadliczbowych w roku, sposobu rozliczania delegacji.