GDDKiA W Opolu informuje, że od 06.09 2018r. została zamknięta jezdnia północna (kierunek Wrocław) autostrady A-4 pomiędzy węzłami Opole Południe i Kędzierzyn-Koźle na odcinku od km 249,3 do km 256,7 tj. od przejazdu awaryjnego za obiektem mostowym na rzece Odrze do przejazdu awaryjnego ok. 4 km za węzłem Krapkowice. Wcześniej Wykonawca robót ustawił oznakowanie pionowe w ciągu autostrady A4 oraz na drogach objazdowych. Na obu kierunkach, na dojazdach do przeplotów w odstępach co 2,0 km zostały ustawione przenośne sanitariaty, które będą służyć użytkownikom dróg w przypadku powstania zatorów. Dodatkowo w tych miejscach oraz na odcinku prowadzonych robót będzie zapewniona woda pitna. Punkty z wodą będą oznakowane specjalnymi tablicami. Podczas remontu będą również stosowane mobilne znaki o zmiennej treści. Znaki te będą ustawiane na drodze w każdy poniedziałek na jezdni w kierunku Wrocławia oraz w każdy piątek na jezdni w kierunku Katowic, a także w sytuacji powstania zatoru.
Planowany termin zakończenia remontu to 31.10.2018 r.

Schematy oznakowania wyświetlane na znakach o zmiennej treści:

Informacja gddkia.gov.pl

 

Zobacz także