Bądź spokrewniony służbąKrwi może potrzebować każdy z nas, więc warto się nią podzielić.
Już po raz drugi Komenda Wojewódzka Policji w Opolu oraz Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu organizują akcję zbiórki krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”. Celem przedsięwzięcia jest między innymi, promowanie krwiodawstwa oraz szerzenie idei ratowania życia ludzkiego. Bo krwi, może potrzebować każdy z nas. Patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W najbliższy piątek (2. marca), w godzinach od 10:00 do 14:00, na Placu Wolności w Opolu podstawiony zostanie „Krwiobus” – autobus ze specjalistycznym wyposażeniem, pozwalający na przeprowadzenie zbiórki krwi. Do udziału w akcji zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego województwa. W tym dniu, nie zabraknie również policjantów z Opola, którzy w kwietniu 2016 roku założyli Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy SPPP w Opolu. Klub liczy już blisko 30 osób. Są wśród nich m.in. pracownicy cywilni policji oraz żołnierze. Od początku działalności klubowicze oddali blisko 80 litrów krwi – tego najcenniejszego daru jaki człowiek może dać drugiemu człowiekowi.
W trakcie trwania akcji policjanci ruchu drogowego oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu będą prezentować sprzęt wykorzystywany w ich codziennej służbie. Również zespół medyczny z opolskiego pododdziału prewencji zaprezentuje swoje wyposażenie do ratowania życia oraz zasady pierwszej pomocy.

Link:http://opolska.policja.gov.pl/op/aktualnosci/10189,Oddaj-krew-badz-spoKREWniony.html