Powstająca na Opolszczyźnie obwodnica miejscowości Malnia i Chorula zbudowana zostanie z użyciem nowoczesnych technologii betonowych. Dzięki temu droga będzie miała wyższą nośność, znacznie przekraczającą 11,5 tony, bo sięgającą nawet 14 ton na oś. Wykonaną w tej technice nawierzchnię cechuje niemal całkowita odporność na koleinowanie, oraz lepsza niż na bitumicznej przyczepność. Dodatkowym walorem będzie też niższy koszt budowy. Wszyskie te cechy będą odgrywać tutaj istotną rolę, bo w pobliżu zlokalizowana jest wielka cementownia, a w niedalekim sąsiedztwie opolski Metalchem, skąd często wyjeżdżają transporty ponadnormatywne. Obwodnica sprawi, że zarówno kierowcom cementowozów, czy innych ciężarówek, ale też szoferom jadącym z ponadgabarytami będzie łatwiej przebyć ten fragment trasy. Odetchną przy tym mieszkańcy obu omijanych miejscowości, bo wyprowadzony z nich zostanie ciężki transport. Chyba też jasne jest, że nowa droga znacznie podniesie bezpieczeństwo ruchu.

Zobacz także