Niezależnie od tego czy oddelegowany pracownik pochodzi z kraju Unii Europejskiej czy z kraju tzw. trzeciego.

Źródło: http://finlandia.2taj.net/Symbole_narodowe
Źródło: http://finlandia.2taj.net/Symbole_narodowe

Prawo to mówi o warunkach zatrudnienia oddelegowanych pracowników.
1. Zameldowanie odbywa się formularzem on-line tutaj jest link do formularza. Przed rozpoczęciem pracy (wjazdu kierowcy na terytorium Finlandii) pracodawca musi zgłosić swojego pracownika (kierowcę) formularzem znajdującym się na stronie internetowej – tutaj jest link . Po wysłaniu wypełnionego formularza przychodzi tylko automatyczna krótka informacja i należy wcześniej przed wysłaniem wydrukować wypełniony formularz.
2. Wszyscy kierowcy oddelegowani do pracy w Finlandii muszą być zameldowani – export, import, kabotaż, tranzyt, jazda na pusto
3. Jak wyliczana jest płaca minimalna w Finlandii – według ilości godzin przepracowanych plus dodatki.
Wynagrodzenie dla kierowców wyliczane jest na podstawie prawa o zatrudnieniu grupowym w Finlandii.
Tutaj jest link do poszczególnych regulacji w zależności od rodzaju wykonywanej pracy jako kierowca w międzynarodowym transporcie towarowym lub osobowym.
Np. wynagrodzenie dla kierowcy, który kieruje pojazdem w ruchu miedzynarodowym w kabotażu po Finlandii od 1.10.2017 roku wynosi EUR 14,66 za godzinę. Jeżeli kierowca przepracował 2 lata w zawodzie powinien otrzymać 8% wyższą płacę tzn. EUR 15,76 za godzinę pracy.
4. Oprócz wynagrodzenia godzinowego muszą być wypłacone dalsze dodatki tj.: wieczorowa, nocna i świąteczna praca. Kierowcy transportujący ADRy lub za nadgodziny otrzymują też wyższe wynagrodzenie.
Dodatkowo obowiązuje wypłata diet i ryczałtów według stawek regulacji o zatrudnieniu grupowym np. dla kierowców pojazdów ciężarowych w transporcie międzynarodowym (dla kierowców autobusów są inne warunki): Tutaj jest link
5. W przypadku oddelegowania pracowników (kierowców) do pracy w Finlandii na dłużej niż 14 dni (10 dni roboczych) według źródła: „Act on Posting Workers“ Chapter 3 Obligations of posting undertakings, Section 8 Appointment of a representative” – konieczny jest reprezentant na terytorium Finlandii, którego rola jest podobna jak w Austrii w przypadku oddelegowania kierowców – musi być autoryzowany przez Przewoźnika, archiwizować całą dokumentację o firmie Przewoźnika i o oddelegowanym kierowcy. 2 lata muszą być archiwizowane dokumenty po zakończeniu oddelegowania kierowcy.
Dalsze informacje na temat reprezentanta w Finlandii znaleść można tutaj i w prawie „Act on Posting Workers” Chapter 3 Obligations of posting undertakings tutaj
6. Kierowca musi mieć ze sobą następujące dodatkowe dokumenty (oprócz dotychczasowych):
– Kopie meldunku oddelegowania z platformy rejestracyjnej
– Pozwolenie na pobyt i na pracę nie jest potrzebne, jeżeli oddelegowanie nie jest dłuższe niż 3 miesiące – zarówno dla obywateli Unii jak też dla pracowników z tzw. krajów trzecich.
– dokument A1 z ZUSu – nie potrzeba tłumaczyć na inny język (Dokument ten wystawiany jest w ZUSie według wzorca Dyrektywy Unijnej we wszystkich krajach identycznie) Mimo naszych najlepszych starań wszystkie powyższe informacje mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny i nie mają żadnych wiążących informacji prawnych – dlatego nie odpowiadamy za ewentualne szkody spowodowane użyciem tych informacji.

Źródło: HGA      http://hga-com.at/index.php/pl/news/1359-placa-minimalna-finlandii