Moto.onet.pl pisze, gdy prowadzimy samochód, nie tylko policja może nas skontrolować. Do zatrzymania auta i wydawania poleceń kierowcom uprawnionych jest wiele innych służb, choć niektóre z nich muszą się przy tym trzymać się narzuconych przez prawo ograniczeń.
– Umundorowany policjant może nas zatrzymać do kontroli w praktycznie każdej sytuacji, czasem powinien jednak użyć lizaka lub latarki
– Oprócz policji, może nas kontrolować wiele innych służb, choć mają one ograniczone uprawnienia – warto je znać
– Są sytuacje, w których można się nie zatrzymać do kontroli, ale wówczas należy pojechać do najbliższego posterunku policji i tam zgłosić ten fakt
W codziennej praktyce znane są przypadki, gdy przykładowo kierowca podważa legalność dokonywanej na drodze kontroli trzeźwości albo odmawia zapłacenia mandatu za popełnione wykroczenie. W niektórych sytuacjach taka osoba może mieć słuszność, ponieważ zdarza się, że funkcjonariusze nadużywają swoich uprawnień, opierając się na niewiedzy kierowców. Przypominamy zatem, jakie prawa ma kierowca, a do czego jest zobowiązany zatrzymujący nasz funkcjonariusz.

Policjant umundurowany
Moto onet pl. 1
Zgodnie z przepisami, umundurowany policjant może zatrzymać auto praktycznie zawsze i wszędzie – na terenie zabudowanym i poza nim, w dzień lub w nocy. Nie ma znaczenia, czy pełni służbę w patrolu pieszym, czy porusza się radiowozem. Co ważne, nie jest mu potrzebny do tego lizak ani latarka (chyba że jest ograniczona widoczność) – wystarczy czytelny gest ręką. Co ważne, kontrolować pojazdy mogą wszyscy policjanci, a nie tylko funkcjonariusze drogówki!

Policjant bez munduru
moto onet.pl 2
Inne uprawnienia ma policjant w stroju cywilnym. W tym przypadku funkcjonariusze mają prawo do kontroli drogowej wyłącznie na terenie zabudowanym i jedynie przy użyciu tzw. lizaka lub w warunkach ograniczonej widoczności – latarki.

Strażnicy miejscy i gminni
moto onet.pl 3
Strażnicy miejscy mogą zatrzymać jadący pojazd tylko w sytuacji, gdy kierowca nie zastosuje się do zakazu ruchu w obu kierunkach. W takim przypadku kierowca ma obowiązek zatrzymać się na wezwanie strażnika. Funkcjonariusz może wylegitymować kierowcę, sprawdzić prawo jazdy i dokumenty auta.

Jak powinna wyglądać kontrola drogowa?
moto onet.pl 4
Po zatrzymaniu samochodu należy zostać w samochodzie i położyć ręce na kierownicy, aby widział je policjant. Funkcjonariusz nie wie przecież, kogo zatrzymał i jakie ten ktoś może mieć intencje. W aucie powinni pozostać także pasażerowie. Na polecenie policjanta trzeba wyłączyć silnik oraz włączyć światła awaryjne. Jeżeli kontrola drogowa jest wynikiem przekroczenia prędkości, można zażądać okazania kopii świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego – warto się upewnić, czy dokument rzeczywiście pasuje do urządzenia, z którego korzysta policjant. Jeśli przekroczenie prędkości stwierdzono na podstawie nagrania z wideorejestratora, warto obejrzeć to nagranie. Policjant może też w ramach kontroli poprosić was do pokazania zawartości bagażnika i skontrolować stan techniczny pojazdu.

Kontrola trzeźwości
moto onet.pl 5
Zgodnie z art. 129 punkt 2 podpunkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym policjant podczas kontroli drogowej jest uprawniony do „żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu”. Uwaga: alkomat używany do kontroli trzeźwości powinien mieć ważną legalizację!

Kto może oprócz policjantów zatrzymywać pojazdy?
moto onet.pl 6
Niewiele służb ma prawo zatrzymywać pojazd na drodze publicznej. Tak naprawdę obok policji samochód do kontroli mogą jeszcze zatrzymać Straż Graniczna i Służba Celna – na terenie całego kraju. Z kolei Żandarmeria Wojskowa może przeprowadzać kontrolę na terenie wojskowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy natraficie na patrol mieszany (policjant z żandarmem) – mogą one zatrzymywać i kontrolować kierowcę w każdym miejscu. Zatrzymywać i legitymować kierowcę mogą także strażnicy parków narodowych i leśni na drogach leśnych. Osoby takie muszą jednak mieć upoważnienie do kontroli ruchu drogowego, wydane przez właściwego komendanta policji.
Źródło: https://moto.onet.pl/
Źródło fotografii: https://moto.onet.pl/