Od września pojazdy przewożące alkohol, paliwa czy susz tytoniowy, będą musiały udostępniać fiskusowi swoją lokalizację. To efekt wprowadzonej kilka miesięcy temu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych. Za nieprzestrzeganie nowych zasad grożą wysokie kary. To jeden z pomysłów resortu finansów na uszczelnienie systemu podatkowego.

 • Od 1 września firmy transportowe będą musiały udostępniać fiskusowi swoją lokalizację
 • Zmiany dotyczą transportu towarów wrażliwych, takich jak np. alkohol czy paliwa
 • Za niedostosowanie się do nowych przepisów przewoźnikom grożą wysokie kary
 • Własciciele firm są zaniepokojeni tempem wprowadzanych zmian

  Przewóz wrażliwych towarów – co się zmienia?
  Ustawa o monitorowaniu przewozów weszła w życie w połowie kwietnia 2017 roku, jednak dopiero od 1 maja br., zaczęły obowiązywać sankcje dotyczące nakładania kar finansowych za nieprzestrzeganie nowych przepisów.Wspomniany akt prawny określa zasady systemu śledzenia przewozu tzw. towarów wrażliwych, a także wskazuje odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z kontrolą przewozu na każdym etapie łańcucha dostaw.Kontrolowane będą zatem podmioty wysyłającego, nadawcy, przewoźnika i odbiorcy. – Coraz częściej otrzymujemy od przewoźników informacje na temat kontroli przeprowadzanych przez służby celno-skarbowe.Funkcjonariusze skrupulatnie sprawdzają, czy przewoźnicy w czasie transportu spełniają wymagania zapisane w ustawie oraz czy rodzaj i ilość przewożonego ładunku zgadzają się ze złożoną wcześniej deklaracją – wyjaśnia Kamil Wolański, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK).
  W przypadku kontroli, a następnie stwierdzenia nieprawidłowości, funkcjonariusz służby celno-skarbowej ma prawo nałożyć karę pieniężną, która dla kierowcy może wynosić aż 7,5 tys. zł, natomiast dla przewoźnika kwota ta sięga 20 tys. zł.
  W przypadkach szczególnych naruszeń może dojść do zatrzymania transportu, aż do momentu usunięcia nieprawidłowości, co w efekcie wiąże się z kosztami dla przedsiębiorcy. Jak przypomina OCRK, kary nakładane są również na nadawcę oraz odbiorcę towarów, jednak ich wysokość uzależniona jest od wartości przewożonego towaru.
  Według ustawy, do przeprowadzenia kontroli uprawnieni są funkcjonariusze:

  • służby celno-skarbowej,
  • Policji,
  • Straży Granicznej,
  • Inspekcji Transportu Drogowego.
   Obowiązkowo systemy lokalizacyjne

  Zgodnie z nowelizacją Ministra Finansów każdy pojazd przewożący tzw. towar wrażliwy, będzie musiał dodatkowo zostać wyposażony w system lokalizacji, który w czasie rzeczywistym przekazuje położenie pojazdu do Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku nieposiadania systemu lub jego niewłączenia, przepisy przewidują wysokie grzywny.Przewoźnik może zapłacić 10 tys. złotych, a kierowca od 5 do 7,5 tys. zł. Właściciele firm przewozowych największe obawy wiążą z bardzo szybkim tempem wprowadzanych zmian. Od podpisania przez Prezydenta nowelizacji, przedsiębiorcy będą mieli zaledwie 14 dni na zakup i montaż dodatkowego wyposażenia samochodów. Jeżeli kontrola drogowa wykaże brak urządzenia w pojeździe, jego wyłączenie lub błędy w działaniu, transport zostanie zatrzymany do momentu wyjaśnienia sytuacji. Pomimo, że kary finansowe będą nakładane po trzech miesiącach od nowelizacji, to kontrole ze strony Krajowej Administracji Skarbowej cały czas będą mogły nakazać konwojowanie pojazdu, które nie jest tanim przedsięwzięciem – tłumaczy ekspert OCRK.
  Czy można uniknąć kary? Kar można uniknąć stosując się ściśle do przepisów, które wynikają bezpośrednio z ustawy. Przede wszystkim należy pamiętać o dokonaniu zgłoszenia w systemie elektronicznym SENT, który został stworzony przez Ministerstwo Finansów na potrzeby ustawy.Następnie system generuje numer referencyjny, który powinien zostać przekazany przewoźnikowi oraz odbiorcy dostawy. W czasie kontroli kierowca powinien posiadać numer zgłoszenia ze sobą w kabinie pojazdu. Dodatkowo, przewoźnik oraz odbiorca towaru zobligowani są do wypełnienia w systemie informacji o transporcie już po wykonaniu zlecenia.Najważniejsze jednak jest wskazanie ilość przewożonego ładunku, który musi zgadzać się ze zgłoszoną wcześniej deklaracją.– Przewóz tzw. towarów wrażliwych jest dosyć skomplikowanym procesem. Wypełniając deklarację w zasadzie nie można popełnić błędu, ponieważ ten może sporo kosztować. Ważną kwestią jest także aktualizacja danych. W przypadku, gdy którykolwiek z podmiotów zostaje zmieniony, należy również dokonać modyfikacji w systemie – dodaje Kamil Wolański.
  BIZNES ONET.PL
  Źródło:http: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/kary-za-naruszenia-przewozu-towarow-nowe-przepisy-od-wrzesnia-2017/0bxlb0