Wydarzenie którego świadkami byliśmy, dowodzi, że nawet prozaicznej czynności jaką jest odbiór wykonanych prac można nadać zupełnie innego wymiaru. Jakiego? Oglądajcie „Na Osi!