Unia Europejska zadecydowała, że producenci pojazdów użytkowych będą zobligowani do większej transparentności, w kwestii zużycia paliwa i emisji gazów do atmosfery. flagaKomisja i parlament europejski zdecydowały o wprowadzeniu nowych przepisów w celu zachęcenia producentów do rozwijania oszczędnych i mniej zanieczyszczających ciężarówek.Producenci pojazdów będą musieli zadeklarować zużycie paliwa i poziomu emisji CO2 swoich produktów. Co ważne, zużycie energii będzie określane tylko na podstawie narzędzia do obliczeń, stworzonego przez Komisję VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool). Wyniki będą następnie publikowane przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska. Rozwiązanie, które pojawiło się w Brukseli będzie przedstawione ministrom pod koniec kwietnia br. Natomiast europejskie standardy zostaną ustalone i opublikowane w maju przyszłego roku. Unia Europejska chce do roku 2050 zredukować emisję gazów cieplarnianych w transporcie drogowym o co najmniej 60% w porównaniu z rokiem 1990. Celem jest poprawa jakości powietrza, walka z ociepleniem klimatu i oszczędzanie paliw kopalnych. Jeżeli dobrze rozumieć zamiary ustawodawców, skorzystają na tym przewoźnicy, którzy na podstawie wyników VECTO bedą mogli dochodzić roszczeń za przekroczone normy zużycia paliwa.

Źródło fotografii: http://uniaeuropejska.org/