Transport i Logistyka Polska  informuje – w całej Europie trwa mobilizacja branży transportowej i logistycznej w sprawie Pakietu Mobilności. Do Parlamentu Europejskiego nadsyłane są stanowiska, apele, deklaracje od stowarzyszeń, organizacji pracodawców i samorządu gospodarczego z większości państw członkowskich Unii.
Praktycznie wszystko zostało już w tej sprawie napisane. Dlatego  TLP –postanowiło przesłać do Parlamentu Europejskiego podsumowanie  wielokrotnie przedstawianego na tym forum stanowiska, w formie video animacji.

Źródło:https://www.facebook.com/TransportLogistykaPolska/
Źródło video:  https://www.facebook.com/TransportLogistykaPolska/videos/1081619015309853/