W nie tak dawnej, militarnej historii naszego państwa, staliśmy po zupełnie innej stronie barykady. Ówczesna doktryna sojuszniczych, socjalistycznych armii zakładała, że Członkowie Układu Warszawskiego wspólnie będą walczyli przeciwko zewnętrznemu agresorowi. Potencjalnym przeciwnikiem byli kapitaliści zjednoczeni wrogim paktem NATO ze Stanami Zjednoczonymi na czele. W tym roku, w Winowie pod Opolem, mieliśmy okazję zobaczyć jak wyglądałoby takie starcie sił sprzymierzonych.