Jednym ze sposobów zwiększania przychodów w firmie transportowej jest oszczędzanie – zwłaszcza paliwa.
Służą temu,  producenckie kursy doskonalące kierowców zawodowych.