Udowodnił to Główny  Inspektor  Transportu Drogowego Alvin Gajadur otwierając konferencję dla przewoźników pod hasłem: „Współpraca kierowcy i pracodawcy dla wspólnego zysku. Szanujmy się nawzajem – zajedziemy dalej” zorganizowaną na 13 Master Trucku przez Polską Unię Transportu , Główny Inspektorat Transportu Drogowego i organizatora zlotu. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 przewoźników.  W trakcie trwania poruszono najbardziej nurtujące branżę tematy:
-czy możliwa jest współpraca przewoźnika z kierowcą,
-jak sobie poradzić z płacami minimalnymi w różnych krajach,
-czy możliwa jest współpraca między przewoźnikami,
-jak zdobyć pracowników dla swoich firm.
Sporo czasu na konferencji poświęcono także zagadnieniom regulaminowego odpoczynku poza kabiną. Wraz z informacją na temat zakazu odpoczynku w kabinie, w głowach tysięcy kierowców i właścicieli firm transportowych pojawiły się wizje kolejnych problemów. Jak kierowca ma się przenieść do hotelu, skoro centrum życiowe ma w kabinie, a infrastruktura nie jest przygotowana do tych działań niemieckich, belgijskich, francuskich, a  przede wszystkim na brak hoteli przy parkingach. Podkreślić należy jakie negatywne skutki przyniosą nowe przepisy transportowi europejskiemu i obywatelom. Zachodnie państwa są tak samo nieprzygotowane do realizacji zapisów ustawowych jak w wielu przypadkach ma to miejsce w Polsce. Na naciski Starej Unii przygotowana jest Inspekcja Transportu Drogowego, która odnotowuje nieuczciwe praktyki zagranicznych przewoźników na polskich drogach. Przestrzegając zasad zdrowej konkurencji – kontrolując zarówno krajowych jak i zagranicznych przewoźników, a ITD spełnia funkcję regulatora rynku transportowego. Jeszcze kilka lat temu liczba kontroli zagranicznych przewoźników na polskich drogach wahała się w okolicy 30%, obecnie jest to około 50%. Także wśród przewoźników nastąpiła zmiana postrzegania tej formacji – na początku swej działalności była wrogo odbierana przez społeczność transportową, dziś, po 16 latach odbiór zmienił się radykalnie – trudno się bez niej obejść, gdy w naturalny sposób reguluje rynek transportowy w kierunku zdrowej konkurencji. Świadczy o tym choćby wysoka frekwencja na konferencji – uczestniczyło w niej ponad 100 przedstawicieli środowiska transportowego.

Zobacz także