Działający w Polsce elektroniczny system poboru opłat  za przejazd drogami krajowymi – viaTOLL, jest obowiązkowy dla samochodów oraz zespołów pojazdów o dmc pow. 3,5 tony oraz dla autobusów. Opłaty te pobierane są na wybranych odcinkach dróg i to system weryfikuje, czy pojazd, przejeżdżający przez bramki, podlega obowiązkowi zapłaty, i czy opłaty ponoszone są prawidłowo. Inspekcja Transportu Drogowego również posiada uprawnienia do kontroli. W razie nieprawidłowości nakładane są kary. viatoll4 czas pracy kierowcow (2)

Najczęściej kary nakładane są za
- niezarejestrowany pojazd w systemie viaTOLL
- przy rejestracji złe określenie kategorii swojego pojazdu
- źle zainstalowane urządzenie viaBOX
- stan środków na koncie jest niewystarczający by pokryć kwotę za przejazd

Dla przykładu: za naruszenie obowiązku zapłaty elektronicznej może zostać nałożona kara w wysokości 1500 zł, za podanie nieprawidłowych danych do systemu oraz za używanie viaBOX niezgodnie z jego przeznaczeniem grozi nawet 750 zł. Za większość naruszeń odpowiada właściciel lub posiadacz pojazdu. Od nałożonych kar można odwoływać się do GITD do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Korzystając z systemu, warto być ostrożnym i  jednak dwa razy sprawdzić czy wszystko się zgadza, bo przejazd za nawet niedługi odcinek może okazać się dla nas iście luksusem. Chodzi oczywiście o koszt przejazdu,  nie jakość ;-)