Postrachem firm transportowych jest Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który ruszył pod koniec listopada. To część wielkiego europejskiego systemu, który ma ułatwić przepływ informacji o naruszeniach przepisów drogowych. Dzięki niemu niemieckie służby dowiedzą się o naruszeniach w Polsce, a polskie szybciej poznają, co dzieje się we Francji. Jedno jest pewne: Wielki Brat coraz dokładniej kontroluje polskie i europejskie drogi.
System monitorowania towarów będzie rozszerzony na przewozy kolejowe oraz lekarstwa.
Rząd ma nową propozycję na walkę z oszustwami podatkowymi. Działający od kwietnia tego roku system monitorowania towarów ma objąć nie tylko przewozy drogowe, ale też kolejowe. tory 111Nowe przepisy obejmą oprócz paliw i innych towarów wrażliwych także medykamenty. Chodzi konkretnie o produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia albo wyroby medyczne, które mogą być niedostępne w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.
Z uzasadnienia projektowanej noweli ustawy o monitorowaniu przewozu towarów wynika, że oszuści wyłudzający VAT za pomocą tzw. karuzel podatkowych znaleźli sposób na dotychczasowe obostrzenia w transporcie towarów, którymi obracali. Zaczęli bowiem na dużą skalę korzystać z kolei, która dotychczas nie podlegała rygorom szczegółowej kontroli przewożonych towarów. Przytoczono dane o wwozie do Polski oleju napędowego koleją. W okresie od stycznia do maja 2017 r. nastąpił znaczący wzrost w porównaniu z podobnym okresem 2016 r. – z 368 mln litrów do 652 mln litrów.
Rząd wspomina też o procederze oszustw karuzelowych z użyciem leków. Jak wskazywał główny inspektor farmaceutyczny, wiele hurtowni masowo sprzedawało produkty lecznicze zagranicznym kontrahentom. W efekcie na krajowym rynku występowały braki leków ratujących życie.
Dlatego właśnie listę towarów wrażliwych rozszerzono o leki i wyroby medyczne. Każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić głównemu inspektorowi farmaceutycznemu zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem. Monitorowane mają być przewozy leków także z użyciem Lotniczego Pogotowi Ratunkowego.
W projekcie przewidziano kary za niedopełnienie obowiązków przez przewoźników kolejowych. Jeśli nie dojdzie do przedstawienia środka transportu wraz z towarem do wskazanego miejsca w określonym czasie, przewoźnikowi grozi kara w wysokości 20 tys. zł. Natomiast kara za niedostarczenie środka transportu wraz z towarem do wskazanego miejsca w określonym czasie wyniesie aż 100 tys. zł.
Nowe przepisy mają wejść w życie dość szybko, bo już w 14 dni od ich opublikowania.
Etap legislacyjny: trafi do Sejmu
źródło: Rzeczpospolita z 20.12.2017

http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/312209993-System-monitorowania-towarow-przewozy-kolejowe-i-lekarstwa.html

Zobacz także