Dzięki zdobytemu doświadczeniu pewnie poruszają się po polach transportu i spedycji drogowej? A jeżeli ktoś “zawalił” termin i sprawa wydaje się beznadziejna nie obawiają się podjąć wyzwania!!!