Grupa CARGO jest firmą z 25-letnią tradycją, która swoją działalność rozpoczęła od szkoleń transportowych. Stały rozwój firmy owocował szybkim powiększaniem zaplecza szkoleniowego, przy czym inwestowano nie tylko w samochody i plac manewrowy, ale przede wszystkim w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, służące szkoleniu kierowców. Już w 2009 roku spółka dysponowała mobilnym symulatorem jazdy w warunkach specjalnych – wtedy było to pierwsze takie urządzenie w Polsce.

Grupa nadal chce dzierżyć palmę pierwszeństwa i właśnie zakończyła wprowadzanie jedynego w Polsce systemu integracji nowoczesnych urządzeń telemetrii i infrastruktury. Działania takie doprowadziły do automatyzacji Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Grupy CARGO, a ich efektem jest pojawienie się na rynku niepowtarzalnych usług edukacyjnych dla kierowców. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom zwiększono kontrolę nad uczestnikami szkolenia – użyta technologia pozwala na prowadzenie szkolenia zgodnie z zakładanymi schematami, co przekłada się na ujednolicenie procesu szkoleniowego dla grup. Dodatkowo zarówno prowadzący zajęcia, jak i uczestnicy mają możliwość obserwowania swoich wyników w trybie online i offline, co jest podstawą do omawiania najczęściej występujących problemów. Systemy kontrolno-pomiarowe pozwalają na pogłębioną analizę procesu szkoleniowego, a monitoring pojazdów wykorzystywanych do szkolenia, zapewnia kursantowi na zakończenie edukacji zestaw informacji podsumowujący jego jazdę oraz umiejętności.

Dodatkowo uczestnicy oczekujący w obiekcie, mogą obserwować na monitorach aktualnie wykonywane ćwiczenia przez osoby korzystające ze szkoleń. Dzięki najnowszej technologii w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Grupy CARGO można w jeszcze lepszych warunkach organizować między innymi obowiązkowe kursy dla kierowców młodych stażem, szkolenia dla kierowców zawodowych czy też kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Zwiększyły się również możliwości organizacji szkoleń dla kierowców zainteresowanych podniesieniem kompetencji w jeździe defensywnej czy też ekonomicznej. Spodziewanym efektem długofalowym wdrożonego systemu jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, poprzez podniesienie jakości kształcenia, skutkujące lepiej utrwalonymi u kursantów właściwymi postawami i zachowaniami na drodze.

Projekt Opracowanie innowacyjnej integracji nowoczesnych urządzeń telemetrii oraz infrastruktury w celu automatyzacji Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy realizowanego przez GRUPĘ CARGO Sp. z o.o. Sp. k. dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegonna lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

aktualne logotypu unijne

Zobacz także