Działająca od 25-ciu lat Grupa CARGO zaczynała od prowadzenia kursów prawa jazdy i szkoleń transportowych. Jej stały rozwój przejawiał się między innymi w szybkim powiększaniu zaplecza szkoleniowego. Nieustanne inwestycje obejmowały nie tylko samochody i plac manewrowy, ale nade wszystko służące szkoleniu kierowców najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Firma, jako pierwsza w Polsce, dysponowała mobilnym symulatorem jazdy w warunkach specjalnych i kontynuuje obrany kierunek na innowacyjność. Przejawem tego jest zrealizowane właśnie interesujące, pionierskie zadanie, polegające na zautomatyzowaniu Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Grupy CARGO. Na jego terenie zakończono wprowadzanie jedynego w Polsce systemu integracji nowoczesnych urządzeń telemetrii i infrastruktury.

Efektem inwestycji jest pojawienie się na rynku niepowtarzalnych usług edukacyjnych dla kierowców, podnoszących jakość kształcenia na zupełnie inny poziom. Instruktorzy otrzymali narzędzie, powiększające kontrolę nad uczestnikami szkolenia, dające szczegółowe informacje o popełnianych przez kursantów błędach. Prowadzący zajęcia i ich uczestnicy mogą na bieżąco obserwować wyniki, a w trybie offline mają sposobność do omawiania najczęściej występujących problemów. Dzięki systemom kontrolno-pomiarowym można także przeprowadzać pogłębione analizy przebiegu procesu szkoleniowego, a monitoring pojazdów szkoleniowych owocuje zestawem informacji podsumowujących jazdę i umiejętności kursanta. Najnowsze technologie, zastosowane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Grupy CARGO sprawiają, że można w jeszcze lepszych warunkach organizować między innymi zapowiadane obowiązkowe kursy dla kierowców młodych stażem, szkolenia dla kierowców zawodowych czy też kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Wzrosły też możliwości organizacji szkoleń dla kierowców zainteresowanych jazdą ekonomiczną, lub chcących podnieść kompetencje w jeździe defensywnej.

Ale bez wątpienia do najważniejszych należą spodziewane długofalowe efekty wdrożonego systemu, wśród których na pierwszym miejscu wymienia się podniesienie jakości kształcenia, pozwalające na jeszcze lepsze utrwalanie u kursantów właściwych postaw i zachowań na drodze, pożądanych ze względu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Projekt Opracowanie innowacyjnej integracji nowoczesnych urządzeń telemetrii oraz infrastruktury w celu automatyzacji Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy realizowanego przez GRUPĘ CARGO Sp. z o.o. Sp. k. dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegonna lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

aktualne logotypu unijne