Do pierwszego czytania w Sejmie trafił komisyjny projekt nowelizacji Ustawy o kierujących pojazdami, w myśl której Ciężarówkawada słuchu nie będzie przeciwwskazaniem do uzyskania uprawnień, ani przesłanką do cofnięcia posiadanych – z wyjątkiem prawa jazdy kategorii D1 lub D. Jeśłi przepis wejdzie w życie, towary ciężarówkami będą mogły wozić osoby z całkowitym lub częściowym ubytkiem słuchu. Zaawansowanie techniczne pojazdów z pewnością ułatwi takim osobom pracę za kółkiem, czego dowodzą zagraniczne przykłady, ale nam brakuje około 100 tysięcy kierowców. Tymczasem rocznie
czytaj więcej: Dziennik Gazeta Prawna z 13.12.2017

http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/1091648,nieslyszacy-beda-mogli-wozic-towary-ciezarowkami.html