Od pewnego czasu możemy na drogach Opolszczyzny dostrzec wzmożony ruch budowlańców. Wszystkim zaangażowanym w powstawanie nowych odcinków i remonty istniejących przyświeca wspólny cel.