Cargo jest jedną z największych firm szkoleniowych w kraju, a jej Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy bez wątpienia może być stawiany za wzór do naśladowania.  Zastosowano w nim szereg rozwiązań. A jakich? Oglądajcie „Na Osi”!

Zobacz także