Już teraz w  odcinku Brawo Disco Polo wystąpi będąca u progu kariery Szula,  Effecto zaśpiewa,  że „Ciało Twe faluje” ,  formacja Musle pokaże, że „Czujesz rytm”, a  Gesek nieco frywolnie będzie zapraszał do ….?!!!