Mieszkający w Ameryce Polacy często prowadzą własne biznesy. Pod względem ilości zarejestrowanych tam przedsiębiorców polskiego pochodzenia, trzecie miejsce zajmuje branża transportowa.