W ubiegły weekend w Tęgoborzy w Hotelu „Litwiński” gdzie oczywiście musiała być obecna nasza ekipa telewizyjna „Na Osi”, odbyła się zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego oraz jego prezesa Piotra Litwińskiego, Konferencja pod tytułem: „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym – sytuacja polskiego transportu drogowego w aspekcie nowych i projektowanych regulacji prawnych UE”. W konferencji udział wzięło kilkuset przedsiębiorców transportu drogowego oraz liczna reprezentacja  przedsiębiorców i producentów z branży transportowej. Wśród gości honorowych wymienić należy m.in : Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pana Alvina Gajadhura, Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pan Łukasza Smółkę, Wojewodę Małopolski Pana Piotra Ćwika, Starostę Nowosądeckiego Pana Marka Pławiaka.
Podczas konferencji rozmawiano o nurtujących polskich przewoźników tematach dotyczących:
– “Protekcjonizmu w transporcie ładunków w Europie” nurtujących polskich przewoźników
– “Bezpieczeństwa w ruchu drogowym transportu ciężkiego”
– “Bezpieczeństwa przewozu ładunku w świetle aktów wandalizmu”
– “Warunków pracy kierowcy i ich wpływu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
– “Płacy minimalnej w różnych państwach UE”
– “Szkolnictwa zawodowego kierowców.”
Konferencja pod wieloma względami była szczególna. Po pierwsze, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego obchodził swoje 15-lecie. Nie wiadomo kiedy upłynął piękny jubileusz. Z tej okazji ufundowano sztandar, który został poświęcony i wręczony przewodniczącemu Związku Piotrowi Litwińskiemu. Członkowie OZPTD może nie formalnie, ale faktycznie funkcjonują jako cech rzemiosła, jakim jest transport i dlatego ta poważna organizacja stała się godna takiego symbolu. Bo, w czym jest gorszy dobry przewoźnik od szewca czy kowala?  W każdym z tych przypadków chodzi o jakość wykonywanej pracy i ochronę rynku.Spotkanie transportowców to także dynamiczne i atrakcyjne spotkanie dla ludzi z branży. To nie tylko prelekcje i debaty, ale i prezentacje produktów czy usług przydatnych w transporcie, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się również z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przez producentów pojazdów ciężarowych. Drugim, szczególnym wydarzeniem na konferencji, było wręczenie odznaczeń państwowych, nadanych przez prezydenta Rzeczypospolitej. To dość nieczęsty przykład wyrażania szacunku, jaki bez wątpienia należy się ludziom ciężko pracującym w branży transportowej, nie bez przyczyny zwanej krwiobiegiem gospodarki. Tak, tak, przewoźnicy zasługują na tak wysokiej rangi uznanie, bo to dzięki nim funkcjonuje nie tylko przemysł, ale i cały kraj.

Gratulujemy!

A szerszą relację z Konferencji  dzięki naszej ekipie telewizyjnej zobaczycie w kolejnych odcinkach Programu „Na Osi”.

 

 

Zobacz także