Oddaje swoje usługi w transporcie komunalnym, dystrybucyjnym czy zbiorczym…, zwiększa wydajność pracy. Czy ten pojazd wyprzedza swoją epokę?