Automatyzację wymyślono po to, żeby ułatwić sobie życie, bo przecież po prostu fajnie jest, kiedy brama otwiera się sama, bez naszej ingerencji, albo wycieraczki rozpoznają opady i dostosowują swoje działanie do ich intensywności, także bez naszego w tym udziału. Ale sztuczną inteligencję można zaprząc i do bardziej odpowiedzialnych zadań, nawet takich, w których na pozór trudno ją sobie wyobrazić. Przykładem może być szkolenie kierowców, gdzie już od lat korzystamy z takich zdobyczy techniki, jak e-learning czy ćwiczenia na symulatorach, a więc sposobów bez wątpienia nacechowanych pierwiastkiem automatyzacji. Grupa CARGO postanowiła pójść jeszcze dalej i zautomatyzować swój Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. Działanie polegało na skorelowaniu rozwiązań telemetrycznych z funkcjonującą na terenie ośrodka infrastrukturą. Precyzyjne pozycjonowanie używanych do szkolenia pojazdów wyzwala wymagane działanie kolejnych elementów ćwiczeniowych, na przykład szarpaka, czy systemu nawadniania płyty poślizgowej, dzięki czemu wzrasta prawidłowość przeprowadzenia kolejnych ćwiczeń.

Przejazdy i zachowanie kursanta są rejestrowane komputerowo, co daje podstawę do pogłębionej analizy i eliminowania popełnianych przez szkolonego błędów. Wyraźnie odczuwalnymi skutkami tego przedsięwzięcia są podniesienie jakości kształcenia i efektywniejsze wykorzystanie kompleksu szkoleniowego. W nieco szerszej perspektywie dostrzegalna powinna być też poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo szkolenia z lepszym skutkiem wyrabiają u kursantów pożądane zachowania i reakcje na sytuacje drogowe, a ukształtowane nawyki zostają głęboko utrwalone. Wdrożony właśnie autorski systemu integracji telemetrii z infrastrukturą zmienił autodrom Grupy CARGO w jedyną tego typu placówkę w Polsce, o tak głęboko wyrafinowanym wyposażeniu.

Projekt Opracowanie innowacyjnej integracji nowoczesnych urządzeń telemetrii oraz infrastruktury w celu automatyzacji Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy realizowanego przez GRUPĘ CARGO Sp. z o.o. Sp. k. dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegonna lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

aktualne logotypu unijne