continentalSprawa budzi kontrowersje, tym bardziej, że radio stanowi podstawowe wyposażenie praktycznie każdej ciężarówki. Nie oznacza to bynajmniej, że opłata abonamentowa nie obejmuje sprzętu w pojeździe. Wręcz przeciwnie, zgodnie z ustawa o opłatach abonamentowych wystarczy, aby dany radioodbiornik był w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, a osoba go posiadająca będzie zobowiązana do opłaty. Mówiąc o posiadaczu mamy oczywiście na myśli właściciela floty/firmy, a nie kierowcę jednej z ciężarówek.

IMG_9596

Wielu rezygnuje z uiszczenia tych należności w przeświadczeniu, że nie ma takiej potrzeby. Niewielu zaś wie, że organem kontrolnym są specjalnie upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej S. A. (i nie są oni listonoszami). Jeśli zaś ujawniony zostanie niezarejestrowany audioodbiornik, wydawana jest decyzja nakazująca jego rejestrację oraz naliczana jest opłata, która stanowi 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej za dany odbiornik RTV, a jak już wspominaliśmy wcześniej – wystarczy aby był on w stanie umożiwiającym natychmiastowy odbiór programu.

IMG_9610

Zobacz także